Italiane Avokatët online. Më e madhe ligjore portal italiane për avokatët.


Si Ankesë


Një ankesë është përcaktuar si një ankesë zyrtare me shkrim Varet nga politikat dhe procedurat në organizatë në fjalë Të marrë formularët e nevojshëm nga departamenti i burimeve njerëzore ose të caktuar përfaqësuesiInformacioni i mëposhtëm është zakonisht e nevojshme: një person tjetër, apo të deleguar mund të përfaqësojnë ju gjatë procedurës. Emrin e personit, titulli, marrëdhënia që ajo ka me ju dhe nënshkrimi juaj do të jetë e nevojshme.

Disa organe të kërkojë një fletë informuese para rast mund të konsiderohet.

Informacionet e dhëna duhet të përmbajnë: çfarë është shkelje e pretenduar - të padrejta të trajtimit të çështjeve që përfshijnë qeverinë, një shkelje e rregullave dhe rregulloreve, ose të shkuara, një shkelje të një kontrate, çështjet e menaxhimit ose politikat aktuale. Ndonjëherë, ajo do të jetë e nevojshme për përfshirjen e palëve të treta në procedurën e ankesës.

Në ndërmjetësuesi është një person neutral ose të pavarur që është kërkuar për të gjetur një kompromis.

Vendimi i fundit i një avokati i popullit është ligjërisht e detyrueshme.