Italiane Avokatët online. Më e madhe ligjore portal italiane për avokatët.


Të drejtën e autorit, italiane Shoqërinë e Autorëve dhe Redaktorëve


Është e drejtë që mundëson që autori të ketë ekskluzive të veprave të tij, për të kërkuar të atësisë, për të vendosur nëse dhe kur për publikimin e tyre, për të kundërshtuar për ndryshimin dhe plotësimin e tyre, për të autorizojë ndonjë lloj të përdorimit dhe marrja e lidhur me shpërblim, shpërblimi për shkak të personit i cili e ka krijuar një punë e Ligjeve e rregulloreve të drejtat e pronësisë janë të drejtat ekskluzive të autorit për të përdorur të mbështetur punën e tij në çdo mënyrë, që autorizon ndonjë lloj të shpërndarjes publike, riprodhimi, ekzekutimin, përfaqësimi apo formave të tjera të shfrytëzimit dhe e perceptojnë kompensimit të tyreGjej më shumë moral të drejtat janë të drejtat që ligji i jep të autorit mbrojtjen e personalitetit të tij, dhe kjo është e drejta që të vendosë nëse dhe kur të publikojë punën, për të kërkuar të autorësisë, të kundërshtojë çfarëdo deformimi, ose çdo akt të lëndimit të njëjtën gjë dhe për ta tërhequr atë nga tregtisë. Për shembull, në etiketë rekord të një muzikant.