Italiane Avokatët online. Më e madhe ligjore portal italiane për avokatët.


Lejimit të mirëmbajtjes fëmijë, llogaritja e lejimit të mirëmbajtjes fëmijë, mirëmbajtja e fëmijëve të moshës ligjore - Studio legale avv. Daniel Cibin - avokat në Milano


Civile, sindikatat në mes të personave të gjinisë së njëjtë: kartën e informacionit mbi karakteristikat e reja të institutit dhe në ngjashmëritë dhe dallimet me martesë ndonjëherë shpenzimet në shkollë, të tilla si klasat e edukimit, aktiviteteve sportive dhe aktivitete rekreative (të cilat përfshijnë pëlqimin e të dyja palëve) nga këto, në fakt, u shpreh Gjykata e Kasacionit (Cassnjëzet e tetë të muajit gusht, nr.), ky detyrim mund të pushuar kur prova është paraqitur se djali i moshës e ka arritur pavarësi ekonomike, ose ka qenë e vendosur në kushtet konkrete të arritjes së tij, ose se dështimi për të kryer një aktivitet që varet nga një qëndrim"të pakujdesshëm ose inerte,' e të birit të njëjtë. një këshillë ligjore ose një mendim për qëllim për të përcaktoj sasinë e mirëmbajtjes dhe të gjitha çështjet e tjera të lidhura me ndarje ose divorc, ju lutem kontaktoni tona studio, e cila ka fituar një specifike të ekspertizës në të drejtën familjare dhe martesore.